Caffe Bar Opera

Caffe

https://www.facebook.com/pages/Opera-caffe-bar/174902892527140

Informacije:

Broj lokala: 138 , 185 , 164 , 165

Telefon: 098/292-788 

Kontakt: isajkoviczg@gmail.com

PRIKAŽI TRGOVINU NA MAPI CENTRA